สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ป.ตรีทุกสาขา

--------------advertisements--------------

--------------advertisements--------------

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักกงานราชการกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อัตราทั้งหมดที่รับ 207 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
สาขาวิชา:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา,
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
สาขาวิชา:  สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร,
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 79 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
สาขาวิชา:  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี ,
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
นิติกร จำนวน 2 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 78 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี,
สาขาวิชา:  ทุกสาขาวิชา,
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 42 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
สาขาวิชา:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์,
ค่าตอบแทน 13,800 บาท

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศีกษา:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),
สาขาวิชา:  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์,
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 16 ก.พ. 2560 ถึง 22 ก.พ. 2560 ที่เว็บไซต์ www.womenfund.in.th หรือ womenfund.job.thai.com

รายละเอียดการสมัคร ไปยังเว็บไซต์รับสมัคร http://www.kruwandee.com/news-id34070.html

 

ขอบคุณที่มา  http://www.kruwandee.com/news-id34070.html

--------------advertisements--------------

--------------advertisements--------------

error: Content is protected !!