สมเด็จพระบรมฯ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มารอเฝ้า ที่หน้าวัดพระแก้ว!! (มีคลิป)

--------------advertisements--------------

--------------advertisements--------------

161100

วานนี้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

161100a 

 

--------------advertisements--------------

--------------advertisements--------------

error: Content is protected !!