“ยังไง เราก็ต้องมา” ประชาชนสุดตื้นตัน สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯปัตตานี เพื่อทำสิ่งนี้ ที่มัสยิดกลางปัตตานี!! (ชมภาพ)

--------------advertisements--------------

--------------advertisements--------------

151100

“ยังไง เราก็ต้องมา” นำความปราบปลื้มปิติมายังประชาชนชาวปัตตานี สำหรับพระมหากรุณาธิคุณที่
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ทรงสวมเครื่องแบบทหารบก เสด็จฯปัตตานี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอ่าน ระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางปัตตานี”….ในการนี้ทรงทักทายประชาชน ที่มารับเสด็จฯ ด้วย
ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการเตรียมการรับเสด็จฯ ทางข้าราชการและประชาชนชาวปัตตานีไม่มั่นใจว่า พระองค์จะเสด็จหรือไม่หลังจาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 สวรรคต แต่ทีมงานส่วนพระองค์ที่ลงพื้นที่ ได้บอกกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ถึงพระราชประสงค์ที่ว่า “ยังไง เราก็ต้องมา”
#สมเด็จพระบรมเสด็จปัตตานี59
14พย.59
Cr.วาสนา นาน่วม

151100a151100b

--------------advertisements--------------

--------------advertisements--------------

error: Content is protected !!